Till förstasidan

Till debatten

Till sökmotorn

Nyheter från juni till december 1998

23 December 1998
Första åtalet för publicering av personuppgifter
20 December
Myndigheter gör olika tolkningar av PUL
15 December
SAF: "Även företag behöver integritetsskydd"
8 December
Personlig integritet gäller inte mobiltelefoner
4 December
Lyssna på Riksdagens PUL-hearing via telefon
1 December

EU-kommissionens tolkning liberalare än Sveriges

1 December
Förbjudet nämna namn - men inte att bugga
24 November
Amerikansk nättidning skriver om PUL
23 November

Riksdagens KU om PUL
23 November
Offentlig utfrågning i Riksdagen 8 december
19 November
Jacob Palme anmäler nya biblioteksregister
19 November
Riksdagen anpassade grundlagen till PUL
18 November
Datainspektionen: Ingen åtgärd mot Libiris
15 November
Forskarupprop: "PUL hotar vetenskapliga framsteg"
15 November
Professor Jacob Palmes förslår ny lagtext för PUL
14 November
Riksdagens KU ordnar hearing om PUL i december
13 November
Tufft för Lejon vid frågestund i Riksdagen om PUL
12 November

Statsrådet Lejon vill inte ta avstånd från PUL
12 November
"Den verkliga olyckan med PUL"
10 November

Delta i den aktuella debatten på www.pul.nu
8 November
Regeringen låter utreda nya regler för PUL
4 November
Datainspektionen: Lagen ska tolkas liberalt fram till 2001
3 November
Datainspektionen friar sin egen hemsida
1 November
Professor Palme anmäler Libris till Datainspektionen
1 November
Ny sida om Datainspektionen och yttrandefriheten
28 Oktober
Riksdagspolitiker tillfrågas om namn får nämnas
27 Oktober
Riksdagen öppnar temasidor om PUL
26 Oktober
Kammarrätten avidentifierar domar på nätet
25 Oktober
På lagens andra dag ökar protesterna mot PUL
24 Oktober

Första polisanmälan för brott mot PUL gjord i natt
24 Oktober
www.pul.nu kommenterar nya lagen
24 Oktober
Nya lagen tema i Vår grundade mening i P1 kl 10.30
24 Oktober
SJF och Grävande journalister kommenterar lagen
23 Oktober
Datainspektionen: "Harmlösa uppgifter bör få publiceras"
23 Oktober
Datainspektionen: Bildts nyhetsbrev är lagligt
22 Oktober
Länsstyrelsen i Västernorrland rensar sina hemsidor
22 Oktober
Rapport från PUL-seminarium: Stor oro inför 24 oktober
22 Oktober
TCO-ordföranden: "PUL hotar yttrandefriheten"
22 Oktober
Carl Bildt anmäler sig själv till Datainspektionen
21 Oktober
Fråga jurister om PUL på Dagens Nyheters hemsida
20 Oktober
TCO-seminarium om PUL på web-TV den 22 Oktober
20 Oktober
Lyssna på PUL-debatt i Studio ett och chatta om lagen
11 Oktober
Kommunförbundet: PUL hotar protokoll på internet
7 Oktober
TCO inbjuder till seminarium om PUL den 22 oktober
6 Oktober
Moderat kommunalpolitiker uppmanar till protest
5 Oktober
Ny skrift från Justitedepartementet om PUL
25 September
PUL ger arbetsgivaren insyn i förtroendevaldas datorer
22 September
Regeringen har utfärdat kompletterande PUL-föreskrifter
20 September
Fråga till partierna: Kommer ni avskaffa PUL efter valet?
19 September:
DN-krönika: Vissa får yttra sig - andra riskerar fängelse
17 September
Så övervakas medborgarna i IT-samhället
15 September
Journalistik kan komma att kvalitetsmärkas på internet
14 September
Ny site om lagar och regler för internet
8 September
Grävande journalister höll seminarium om PUL
7 September
Folkrörelsernas medieforum anordnar PUL-möte 22 oktober
28 Augusti
Kom ihåg denna adress: www.pul.nu
24 Juni
Fastighetsägare försöker stoppa sitt namn på internet
6 Juni
Personuppgiftslagens följder överraskar riksdagspolitiker


1998-12-23 (uppdaterad)

Första åtalet för publicering
av personuppgifter på nätet


Åklagare Ann-Marie Bergström i Stockholm har beslutat att åtala företagaren Börje Ramsbro för brott mot gamla Datalagen. Anledningen är att han kritiserat namngivna företagsledare på Internet.

Tillsammans med andra företagare grundade Börje Ramsbro "Stiftelsen mot Nordbanken", idag omdöpt till Bankrättsföreningen. På hemsidan redogjorde han för hur han blev av med sitt företag System 3R under bankkrisen. Börje Ramsbro hävdar att han blivit lurad av representanter för Nordbanken och företagsledaren Håkan Nordquist, som tog över Ramsbros företag. Något som dock tillbakavisas av hans motparter. I september 1997 gjorde Håkan Nordquist och System 3R en anmälan hos Västerortspolisen mot Börje Ramsbros hemsida:

"Hemsidan har /.../ länkar till bl a 'skampåle' där ett antal medborgare som 'gjort sig förtjänta av extra uppmärksamhet' namnges", heter det i polisanmälan. "Från 'skampålen' finns en länk till ett annat dokument ('Internet som elektronisk skampåle') där stiftelsen förklarar varför en elektronisk 'skampåle' är nödvändig, bl a då 'de ekonomiska brottslingarna är ljuskygga och flyr snabbt landet eller upphör med sina oegentligheter om de riskerar att bli noterade vid skampålen' ".

Ärendet hamnade senare hos Datainspektionen. Efter längre korrespondens mellan inspektionen och Börje Ramsbro beslöt Datainspektionen att överlämna fallet till åklagarmyndigheten i Stockholm. Paradoxalt nog gäller inte målet förtal, utan enbart brott mot datalagen. Så här skriver kammaråklagare Ann-Marie Bergström i sin stämningansökan:

"Ramsbro har under tiden februari 1997 - oktober 1997 på en webbplats på internet för en uppgiven stiftelse under namnet Stiftelsen mot Nordbanken uppsåtligen eller av oaktsamhet inrättat eller fört personregister utan föreskrivet tillstånd av Datainspektionen" (Dnr C02-11-4659-97)

Vidare anklagas Börje Ramsbro för att "under angiven tid underlåtit att inhämta Datainspektionens medgivande till sk utlandsutlämnande". Som bevis åperopas bland annat skrivelser från Datainspektionen, som ser allvarligt på att Börje Ramsbro har lagt ut namn på sin hemsida. Inspektionen hävdar att personuppgifterna blir tillgängliga "på ett globalt nätverk som kan nås från de flesta länder i världen".

"Det får därmed också antas att personuppgifter kan komma att användas för ADB-behandling i utlandet", fortsätter Datainspektionen. "Den som lägger ut uppgifterna kan inte längre anses ha kontroll över dessa" (dnr hos Datainspektionen 4756-98)

Nu riskerar Börje Ramsbro upp till ett års fägelse eller böter. Rättegångsdatum är ännu ej utsatt. "Jag behöver allt moraliskt stöd för att kämpa för rätten till det fria ordet", kommenterar Börje Ramsbro åtalsbeslutet.

- Jag vill inte kommentera fallet, säger åklagare Ann-Marie Bergström. Min bedömning framgår av inlämnade handlingar till Stockholms tingsrätt.

Radions Vår grundade mening kommer belysa fallet ytterligare i P1 lördagen den 9 januari 1999 klockan 10.00, repris torsdagen den 14 januari klockan 15.00.


1998-12-15

PUL-debatt på Stockholms universitet
"Även företag behöver integritetsskydd"

- Även företag behöver integritetsskydd. Det vore sympatiskt om ett företag tillfrågades om någon vill använda uppgifter om företaget ifråga.
Det sade Tommy Svensson från Svenska arbetsgivarföreningen på en debatt om PUL, arrangerad av institutet för Rättinformatik vid Stockholms universitet.

SAF är kritiskt mot byråkratin kring PUL, men inte själva idén med lagen.

- Inte bara privatpersoner, utan även företag borde ha rätt att få felaktiga datauppgifter rättade, fortsatte Tommy Svensson som sysslar med IT-juridik och säkerhetsfrågor på SAF (SAF och Industriförbundet har en egen hemsida om PUL).

I debatten deltog även professor Jacob Palme. Han förklarade att personlig integritet och yttrandefrihet inte går att förena. I valet måste alltid yttrandefriheten väga tyngre. Om inte så måste rimligen all information om namngivna personer inskränkas. Inte bara på nätet, utan även i press, radio och TV.

- Det är ganska märkligt att just journalister är undantagna från PUL, ansåg Jacob Palme. Det är ju journalister som mer än andra kränker enskildas personliga integritet. Men istället förföljer myndigheterna datatekniker och vanliga användare.

Han pekade också på att Internets sökmorer redan på förhand registrerat alla uppgifter på nätet om en viss person. Det torde strida mot både PUL och Datalagen. Men Datainspektionen kan bara agera gentemot svenska företag som har sökmotorer på nätet, inte utländska.

- Därmed blir det en snedvridning i konkurrensen, ansåg Jacob Palme.

Datainspektionens tillförordnade generaldirektör Ulf Widebäck ansåg att Datainspektionen omöjligen kan hålla koll på allt. Precis lika lite som polisen kan ha konstaplar i varje gathörn.

- Men visst har Jacob Palme rätt i att ett ökat integritetsskydd minskar yttrandefriheten, förklarade han. Vår förhoppning är att många frågor löser sig genom rättsstillämpningen i domstol.

Avslutningsvis förklarade Klas Reinholdsson från Justitiedepartementet hur regeringen avser att försöka förändra PUL. Redan på fredag den 18 december träffas samtliga nordiska länder för att diskutera personuppgiftslagstiftningen och dess följder. I början på nästa år kommer sedan regeringen diskutera frågan med EU-kommissionen. Men någon genomgripande förändring av PUL är inte aktuell. Däremot ska det kanske bli tillåtet att få nämna harmlösa personuppgifter på nätet.

- Vi har fått regeringens uppdrag att utredda frågan. Men än är det för tidigt att säga något, förklarade Ulf Widebäck för publiken som bestod av ett 100-tal personer.


1998-12-08

Personlig integritet gäller
inte ägare till mobiltelefoner

Idag är det i princip förbjudet att nämna namn på internet, såvida sajterna inte tillkom före den 24 Oktober och fortfarande omfattas av gamla datalagen. På så sätt vill politikerna skydda medborgarnas integritet. Men samtidigt är det tillåtet för mobiltelefonoperatörer att under tre års tid lagra uppgifter om alla mobiltelefonsamtal. Det går till och med att spåra var mobiltelefonägaren har befunnit sig fysiskt. "Uppgifter som polisen kan få del av utan föregående domstolsutslag", skriver tidningen Statstjänstemannen.


1998-12-01

EU-kommissionen:
"Samtycke inte alltid nödvändigt"

Samtycke är inte alltid nödvändigt för att få namnge personer på internet. Det hävdar EU-kommissionen i ett svar till Europaparlamentariker Yvonne Sandberg-Fries. Frågan är om direktivet övertolkats av svenska politiker och myndigheter.

Vid en frågestund i EU-parlamentet undrade Sandberg-Fries om exempelvis parlamentets webbansvariga måste begära tillstånd för namnpublicering på internet. "Det säkraste skyddet är givetvis att den enskilde ger sitt tillstånd till användning av personuppgifter", svarade EU-kommissionen. "Men direktivet kräver inte detta i alla sammanhang (red kursivering). Det medger också andra rättsliga grunder för datahantering, tex datainnehavarens legitima intressen, förutsatt att den enskildes intresse inte väger tyngre", hävdar EU-kommissionen i sitt svar som återges i sin helhet på Socialdemokraternas webbplats.


1998-12-01

Förbjudet nämna namn på nätet
men tillåtet för staten att bugga

De som gjort nya hemsidor efter den 24 oktober får inte nämna namn utan samtycke. På så sätt ska den personliga integriteten skyddas. Men samtidigt ska staten ha långtgående rättigheter att bugga vanliga medborgare, enligt den statliga buggningsutredningen. Nu protesterar Justitieombudsmannen Claes Eklundh. Tidningen Statstjänstemannen har intervjuat honom i sitt senaste nummer.


1998-11-18

Datainspektionen:
Ingen åtgärd mot LIBRIS

I månadsskiftet anmälde professor Jacob Palme bibliotekstjänsten LIBRIS för brott mot PUL. Men nu avskriver Datainspektionen ärendet. Fram till år 2001 får LIBRIS på internet offentliggöra namn på författare, oavsett om författarna gett sitt medgivande eller ej.

I sitt svar skriver Datainspektionen att regeringen "uppdragit åt Kungliga biblioteket att ansvara för utveckling och drift av ett nationellt bibliotekssystem baserat på modern informationsteknik och som utgår från LIBRIS".

Regeringen har även gett tillstånd till "internationell sökning" samt att Libris "skall kunna användas av skolan och allmänheten via Internet".

"Eftersom behandling av de personuppgifter som förekommer i register har påbörjats före personuppgiftslagens (1998:204) ikraftträdande tillämpas enligt personuppgiftslagens övergångsbestämmelser datalagens (1973:289) bestämmelser på registret t.o.m. den 30 september 2001", heter det vidare i Datainspektionens svar till Jacob Palme.

- Datainspektionen smiter undan från de svåra ställningstagandena på formella grunder, kommenterar Jacob Palme Datainspektionens beslut.

Nu efterlyser han ett biblioteksregister som i likhet med LIBRIS innehåller s.k. känsliga uppgifter, men som saknar tillstånd från regeringen. Enligt Jacob Palme skulle en ny anmälan kunna "tvinga datainspektionen att acceptera att yttrandefrihet kan gå före datalagen, även för register som inte upprättats av journalister, författare eller konstnärer". Jacob Palmes korrespondens med Datainspektionen finns här.


1998-11-15

Debatt på www.pul.nu
"PUL hotar vetenskapliga framsteg"

"Den nya personuppgiftslagen är ett allvarligt hot", hävdar Helge Malmgren. Inte bara mot forskningens frihet, utan mot vetenskapliga framsteg överhuvudtaget. Malmgren är docent i filosofi vid Göteborgs universitet och står bakom ett upprop mot PUL. Det har undertecknats av ett 80-tal personer. Uppropet kan läsas på www.pul.nu's debattsida.


Professor Jacob Palme
föreslår ny lagtext för PUL

Professor Jacob Palme föreslår att personuppgiftslagen får ett nytt innehåll. Han har skrivit ett första utkast till en lagtext. Hans skrivning utgår från den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna - och rätten till yttrandefrihet. "Personuppgiftslagen bör inte användas på ett sätt som kränker denna rätt", skriver han i sitt förslag.


1998-11-14

Riksdagens Konstitutionsutskott
ordnar hearing om PUL i december

Riksdagens KU ska före jul hålla en hearing med anledning av Personuppgiftslagens konsekvenser. Flera rikdagsledamöter kräver en översyn av lagen. Vid torsdagens frågestånd i Riksdagen kritiserade exempelvis moderate riksdagsledamoten Sten Andersson lagen och idkade även självkritik (5 § Svar på interpellation 1998/99:15 om personuppgiftslagen). "Personuppgiftslagen måste vara det värsta som vi fattat beslut om i Sveriges riksdag", ansåg han. Lagen hindrar till och med riksdagens egna ledamöter att publicera motioner med namn på internet.


1998-11-12

"Det som inte var tillåtet före den 24
oktober, är naturligtvis otillåtet även därefter"

I Statstjänstemannens senaste nummer intervjuas statsrådet Britta Lejon. Ni kan lugnt chatta och surfa vidare, förklarade hon för riksdagen två dagar innan lagen trädde i kraft. Men när lagen väl trätt i kraft ändrades tongångarna. "Det som inte var tillåtet före den 24 oktober, är naturligtvis otillåtet även därefter".


Debatt på www.pul.nu
"Olycka att EG-tjänstemän får verktyg
att sätta gränser för yttrandefriheten"

"Den verkliga olyckan med direktivet och PUL är inte de bisarra konsekvenserna", skriver frilansjournalisten Staffan Dahllöf på pul.nu's debattsida. "Den verkliga olyckan är att tjänstemän och domare i Luxemburg alls ges nya verktyg för att staka ut yttrandefrihetens gränser".


1998-11-10

Debatt på www.pul.nu:
"Misstolkning av EUs datadirektiv förödande"

Juristen Anders Björngreen i Karlskrona ifrågasätter om Justitiedepartementets tolkning av EUs datadirektiv är förenligt med Europeiska konventionen för mänskliga rättigheter. Direktivet har misstolkats på ett sätt som är förödande för yttrandefriheten på Internet, hävdar Anders Björngreen på www.pul.nu's nya debattforum.


1998-11-08

Regeringen låter utreda nya regler
men inga stora förändringar väntar


Datainspektionen har fått i uppdrag av regeringen att föreslå nya regler för hur PUL ska tillämpas. Kommuner och allmänheten ska ges vissa möjligheter att offentliggöra namn och personuppgifter på internet. Men inga stora förändringar väntar.

Regeringen vill inte ha någon någon genomgripande förändring av PUL. "Både i frågan om kommunernas och allmänhetens möjligheter att sprida och inhämta information måste en reglering beakta de rättsliga förutsättningarna som ges i dataskyddsdirektivet", heter det i regeringens uppdrag till Datainspektionen. "Förutom reglerna om överföring till tredje land (...) måste t.ex. reglerna om när det är tillåtet att behandla känsliga personuppgifter iakttas".


1998-11-01

Professor Jacob Palme anmäler
Libris till Datainspektionen

Professor Jacob Palme har anmält Kungliga bibliotekets personregister Libris till Datainspektionen för brott mot Personuppgiftslagen.

"Det är läsligt över hela världen, alltså även utanför Europa, och innehåller miljontals personuppgifter. De registrerade har inte lämnat sitt tillstånd. I alla fall har jag inte lämnat något tillstånd, och jag förekommer på 45 ställen i registret", skriver han till Datainspektionen.

Han pekar på att registret även innehåller uppgifter som är "känsliga" enligt datalagen och personuppgiftslagen. Hit hör uppgifter om exempelvis politiska åsikter eller brottslighet. "Sök t.ex. på Olof Palme eller brottslighet", uppmanar han Datainspektionen.

Själv har Jacob Palme hittat boken "Fängelsebrev - en brevväxling mellan sju Rinkebytjejer och plogbillsaktivisten Pia Lundin" via Libris sökfunktion. I brevet till Datainspektionen frågar Jacob Palme om Libris är lagligt enligt personuppgiftslagen.

"Eller är det personuppgiftslagen det är fel på?" undrar Jacob Palme.


1998-11-01

Ny sida om hur Datainspektionen
tacklat yttrandefriheten på nätet

Professor Jacob Palme har lagt upp en ny sida på internet . Den ger ett historiskt perspektiv på Datainspektionen och yttrandefriheten på nätet. Bland annat visar Palme att inspektionen på 70-talet förbjöd elektroniska debatter om politik och religion. Sidan innehåller även en jämförelse mellan PUL och gamla Datalagen.


1998-10-28

Riksdagspolitiker tillfrågas
om deras namn får nämnas

Den elektroniska publicisten Gunnar Sommestad har skrvit brev till alla riksdagsledamöter och bett om tillstånd att använda deras namn i sitt elektroniska internetmagasin Fyrtiotalist.

"Alla svarar med gott humör och ger sitt tillstånd, i några fall med antydan till villkor. Åtskilliga gör längre uttalanden", skriver Gunnar Sommestad på Grävande journalisters elektroniska debattforum Media. Politikernas svar kan läsas på http://www.eax.se/text/riksdagspul.htm


1998-10-26

Kammarrätten avidentifierar
domar på internet

Den 24 Oktober polisanmälde TV4-researchern Zendry Svärdkrona Kammarrätten i Göteborg för att hans namn nämts i en dom på internet. Nu har rätten beslutat att avidentifiera namn på sina webbsidor. "På min sk cookiedom heter jag numera "AA", skriver Zendry Svärdkrona på Grävande journalisters elektroniska medialista. Mer om fallet finns här.1998-10-25

Protesterna ökar på lagens andra dag

På Teliaägda Passagens hemsida samlas elektroniska namnunderskrifter mot lagen. "Rör inte mitt internet", heter uppropet som organiseras av
BitoS, branschföreningen för tjänsteleverantörer på onlinemarknaden.

På Grävande journalisters medialista meddelas att självaste Datainspektionen anmälts för brott mot PUL. På en hemsida har inspektionen lagt ut namn på olika personer. Journalisten Matti Lilja har skapat en svart hemsida i protest mot PUL och uppmanar andra att göra detsamma. Den som vill informera utlandet om PULs effekter för yttrandefriheten kan hänvisa till professor Jacob Palmes nya engelskspråkiga hemsida om lagen.


1998-10-24

Första polisanmälan för brott mot PUL

Klockan 00.01 i natt gjorde TV4-researchern Zendry Svärdkrona en polisanmälan. Han har anmält Kammarrätten i Göteborg för brott mot den nya personuppgiftslagen, som trädde ikraft klockan 00.00.

"På deras hemsida finns den sk cookiedomen med mitt namn offentliggjort. En krona i skadestånd har jag krävt för kränkningen av min personliga integritet", skriver Zendry Svärdkrona på Grävande journalisters elektroniska diskussionsforum Medialistan (kommentar från www.pul.nu: Den 26 oktober avlägsnade Kammarrätten den ursprungliga domen från nätet, varför länken ovan är död). Mer information om fallet på www.press.nu. Ytterst ansvarig för den olovliga namnpubliceringen blir ingen mindre än Anitha Bondestam, som tillträder som ny Kammarrättspresident. Tidigare var hon chef för Datainspektionen.


1998-10-24

Nya personuppgiftslagen tema i
Vår Grundade mening på lördag

På lördag träder den nya EU-anpassade personuppgiftslagen i kraft. Radions Vår grundade mening ägnar hela sin sändning åt den nya lagens följder för yttrandefriheten med start kl 10.30 i P1.

Enligt överdirektör Ulf Widebäck på Datainspektionen är det inte ens tillåtet att nämna statsminister Göran Persson vid namn, utan att först inhämta hans "otvetydiga samtycke". Som en följd av lagen rensar moderaterna i Uddevalla sina hemsidor från namn på politiska meningsmotståndare.

- Det sker under protest, säger moderaternas webredaktör Dag Kihlman i Vår grundade mening.

Straffet för otillåten namnpublicering är upp till två års fängelse. Hos åklagarmyndigheten i Stockhom ligger redan ett fall som kan leda till åtal. Men det berörs av den nya lagens övergångsbestämmelser, varför straffet bara kan bli upp till ett års fängelse. Däremot får journalistiskt verksamma fritt publicera namnuppgifter på internet från och med den 24 Oktober.

- Visserligen är det en förbättring jämfört med tidigare, säger journalisten Robert Karlsson som ger ut internettidningen Expedition Jorden Runt. Men frågan är varför vi journalister ska anses vara förmer än vanliga medborgare.

Som första svenska fackförbund har Tull-Kust inom TCO beslutat att helt göra om sina fackliga internetsidor till en journalistisk on-line-tidning. På så sätt vill förbundet fortsätta publicera namn på internet.

– Vi kan till och med tänka oss ta en rättslig strid om saken, hävdar förbundsordföranden Karl Gunnheden. Ett EU-direktiv från Bryssel får inte inskränka yttrandefriheten på vår hemsida.

I programmet ger Statstjänstemannaförbundets pressombudsman Magnus Ljungkvist konkreta tips som kan bidra till att snabbt sätta lagen ur kraft. Journalisten Nikos Markovits, utgivare av e-posttidningen INET-Media, lämnar råd om hur föreningar och andra ska kunna publicera namn på internet, utan att ens behöva besväras av Datainspektionen. "Men det kräver lite pappersarbete", säger Nikos Markovits.

Vår Grundade mening i P1, lördagen den 24 oktober kl 10.30. Redaktör: Christoph Andersson.
Det går även att lyssna på programmet via Sveriges radios pul-sida på internet.


1998-10-22

Länstyrelsen i Västernorrland rensar
internetdiarium på personuppgifter

Länsstyrelsen i Västernorrland kommer minska allmänhetens insyn via Internet, rapporterar Sundsvalls Tidning i sin internetupplaga ST-Online. Myndigheten anser att det nuvarande diariet på internet strider mot Personuppgiftslagen som träder i kraft på lördag. På ett TCO-seminarium i Stockholm uppmanar däremot politikerna Maj-Lene Westerlund-Panke (s) och Inger René (m) såväl myndigheter som andra att strunta i lagen. Idag beslutade regeringen att låta Datainspektionen utreda en ny personuppgiftslag, enligt TT.


1998-10-07

TCO-seminarium granskar
hotet mot hemsidor

Den 22 oktober inbjuder TCO och Folkrörelsernas medieforum till ett seminarium om PUL. Lagen orsakar "ilska och oro inom folkrörelsesverige" heter det i ett pressmeddelande från TCO. Vid seminariet medverkar TCO-ordföranden Inger Ohlsson, Agneta Runmarker från Datainspektionen och ansvariga politiker. Likaså Olle Wästberg, publicist och ordförande i Sveriges Radio, journalisten Anders R Olsson och professor Jacob Palme.


1998-10-06

Moderat kommunalpolitiker
uppmanar till protest mot PUL

"Jag uppfattar lagen som en kränkning av min grundlagsstadgade yttrandefrihet", anser kommunalpolitikern Dag Kihlman (m) i Uddevalla. Han har formulerat ett protestbrev mot PUL som kan kopieras och skickas till olika riksdagspolitiker. "Man skall inte förbjuda elden för att den kan bränna ned en stad - en sådan lag har ni nu stiftat", heter det i brevet.


1998-09-17

Så övervakas medborgarna i IT-samhället

Den svenska staten och andra nationer ökar sin kontroll över medborgarna - trots alla honnörsord om att stärka medborgarnas integritet. Tidningen Statstjänstemannen ger flera exempel i sin septemberutgåva. Polisen har rätt att läsa enskilda personers e-post. Den rätten har också varje svensk arbetsgivare. 1999 ska varje svensk telefon- och mobiltelefon kunna avlyssnas.


1998-09-15

Plan att kvalitetsmärka
journalistik på internet

Europeiska journalistfederationen och europeiska tidningsutgivare diskuterar att kvalitetsmärka journalistik på internet. Planen går under beteckningen "Press Mark". Syftet är att allmänheten ska kunna urskilja kvalitetsjournalistik från annan typ av publicering på nätet.


1998-09-14

Ny site om lagar
och regler för Internet

Jacob Palme, professor i datavetenskap vid Stockholms universitet, har konstruerat en site om svenska lagar som berör användningen av Internet. Hit hör bl a upphovsrättslagen och den s k BBS-lagen. Den innebär att ägaren till exempelvis ett webhotell, en elektronisk anslagstavla, BBS, ska svara för att inga olagliga dokument offentliggörs.


1998-09-08

Grävande journalister höll
möte om hur PUL ska tacklas

Opinionsbildning och hitta ett bra fall att driva till EG-domstolen. Det var två handlingslinjer som diskuterades vid ett seminarium kring PUL, ordnat av Grävande Journalister den 8 september.

AV LENNART NYLUND/Grävande Journalister

I seminariet deltog ett tiotal journalister, bl a Anders R Olsson och Fredrik Laurin, samt två personer från datalagskommittén: SJF:s expert Christer Arvsten och ledamoten Tomas Ohlin (fp). Kommitténs uppgift var att göra svensk lag av EG:s datadirektiv.

Deltagarna föreföll överens om att PUL utgör ett hot mot offentlighetsprincipen och yttrandefriheten. Om lagen ska tolkas bokstavligt får den absurda konsekvenser. Hela Internet blir olagligt. Varenda webbsida innehåller ju "personuppgifter", som för att hamna på sidan måste "behandas". Enligt huvudregeln i PUL är all slags behandling av uppgifter med anknytning till enkilda individer förbjuden.

När datalagskommittén tillsattes var det svårt för regeringen att hitta en ordförande. Uppdraget ansågs vara av självmordskaraktär. I sin ursprungliga version hade EG-direktivet bedömts som oförenligt med svenska grundlagar.

I slutförhandlingarna om direktivet lyckades Sverige få med en brasklapp (artikel 72), i syfte att slå vakt om offentlighetsprincipen. I PUL sägs dessutom uttryckligen att lagen inte får tillämpas i strid med yttrande- och tryckfriheten. Regeringen hoppas att detta ska räcka, men lyckades inte
övertyga lagrådet, som bedömde regeringens tolkningar av direktivet som "pressade".

- Det finns skäl att befara att EG-domstolen får lösa framtida konflikter mellan datadirektivet och svensk grundlag. Därför borde ansträngningar göras för att ta fram ett lämpligt fall att driva, ansåg flera deltagare i seminariet.

- Det gäller att hitta något som folk kan förstå, t ex en skurk som försöker dölja något med hjälp av lagen. Det är viktigt att få bra prejudikat, sade Mark Comerford, Grävande Journalister.


1998-09-07

Folkrörelsernas medieforum
anordnar seminarium om PUL


På uppdrag av Folkrörelsernas medieform ska TCO anordna ett seminarium om den nya Personuppgiftslagen. Det ska äga rum den 22 oktober, två dagar innan den nya lagen träder i kraft. Seminariets tyngdpunkt blir hur den nya lagen drabbar Folkrörelsernas hemsidor på internet och följden för den fria debatten. Under senhösten ska även Svenska journalistförbundet ordna ett seminarium på temat.


1998-08-28

Kom ihåg: www.pul.nu!

Denna site får en ny adress - www.pul.nu. På så sätt ska den vara enklare att hitta på internet. Men även i fortsättningen kan den nås via ww.fgj.se samt via jmk.su.se, med längre adresstillägg (se längst ner på denna sida).


1998-06-24

"Vår grundade mening" den 27 juni i P1
Fastighetsägare försöker stoppa
tidning publicera namn på internet

Datainspektionen utreder om tidningen "Vi hyresgäster" begått brott mot datalagen. Anledningen är att "Vi hyresgäster" i sin internetupplaga publicerat namnet på en hyresvärd. Lagen förbjuder att namn offentliggörs på internet och sprids utanför Sverige. Om detta och en ny EU-anpassad personuppgiftslag handlar Vår grundade mening i P1 lördagen den 27 juni, repris torsdagen den 2 juli.

Till skillnad från idag ger den nya lagen journalister rätt att offentliggöra namn på internet. Men det kommer att förbli förbjudet för enskilda personer, föreningar och organisationer, såvida inte berörda personer gett sitt "otvetydiga" samtycke att få sina namn offentliggjorda på internet. Något som skapar stora problem för fackförbundens chat- och debattsidor.

- Lagen hotar yttrandefriheten, säger web-redaktören Janne Malmstedt på Lärarförbundet som bl a ger medlemmarna möjlighet att kritisera sina arbetsgivare på internet.

Den som bryter mot den nya lagen kan straffas med upp till två års fängelse. Det är en fördubbling jämfört med dagens datalag.

- Vi behöver snarast en ny lagstiftning. Men i väntan på den tycker jag att man ska strunta i lagen och fortsätta offentliggöra namn, anser moderata riksdagskvinnan Inger René - som själv varit med om att rösta igenom personuppgiftslagen i riksdagen.

P1 lördagen den 27 juni klockan 10.30, repris torsdagen den 2 juli klockan 15.25. Redaktör: Christoph Andersson. Kassett kan lånas av programmets redaktör.


1998-06-02

Ny lag överraskar politiker

Innehållet i den nya personuppgiftslagen överraskade politikerna Gudrun Schyman och Marita Ulvskog. Lagen var ett tema på ett seminarium om media och invandrare som ägde rum den 2 juni. "Lagen måste gå att ändra", ansåg kulturministern vars eget parti röstat igenom den i riksdagen tillsammans med Vänsterpartiet.

AV SUSANNE BERTMAN

- I vårt samhälle är det många som inte har tillgång till de massmediala scenerna eller kanaler att säga vad man vill säga, sa kulturminister Marita Ulvskog vid seminariet som SJF och Europarådet mot rasism hade arrangerat. Rubriken för seminariet var "Är medias Sverigebild demokratisk?"

Sverige är idag en värld i miniatyr. Men massmedia speglar inte den mångfalden. Svenska journalister är snävt rekryterade. Ett sätt att ge människor med invandrarbakgrund möjlighet att göra sig hörda i medierna är internet. Det är ett folkligt och billigt sätt att komma till tals och erbjuder en möjlighet att påverka utan att vara etablerad i massmedia eller politiken. Men hur går det med det demokratiska samtalet när den nya personuppgiftslagen träder i kraft i oktober.

Bland de församlade politikerna på seminariet var kunskapen om den nya lagen dålig. Kulturminister Marita Ulvskog hade inte fått någon hjälp av juristerna på sitt departement. "Det måste vara en missuppfattning - det kan inte vara så" var det svar hon fått då hon frågat dem till råds.

- Det här måste gå att ändra, sa Marita Ulvskog. Avsikten med lagen var väl att värna om den personliga integriteten.

- En tossig lag, sa riksdagskandidaten (fp) och ordförande i Sveriges Radio, Olle Wästberg. Ännu en EU-tossighet som trängt in i Sverige. Vi får ge katten i detta och låta EU driva det till EU-domstol.

Denna revolutionära glöd välkomnade partiledare Gudrun Schyman. Hon kände inte till lagen - trots att Vänsterpartiet röstat för den.

- Det låter ju helt absurt, sa hon. Det verkar väldigt märkligt. Det är bara att beklaga. Frågan är hur man kommer ur det.

- Mitt förslag är att vi ska vara mera italienska i Sverige, ansåg tidningsutgivarnas ordförande Mats Svegfors. Visserligen är jag för EU, men ett EU med förnuft. EG-direktivet som lagen bygger på är inte förnuftigt. Därför tycker jag att vi ska strunta i lagen.

 

© Susanne Bertman, all rights reserved, Telefon 08-343036
e-mail: susanne.bertman@mbox304.swipnet.se
___________________________________________________________

Denna sida ingår i projektet

"Personuppgiftslagen och yttrandefriheten",
producerat under 1998 av Christoph Andersson och Susanne Bertman
Examensarbete i "Global electronic journalism", 20 poäng,
Södertörns högskola i samarbete med JMK, Stockholms universitet
http://www.pul.nu