Du är hos www.pul.nu

Länkar

Tyvärr är det inte möjligt att länka direkt in i Riksdagens databas Rixlex. Därför visas några av Rixlex sidor om Personuppgiftslagen som kopior. Vill Du koppla Dig vidare till Rixlex och själv göra sökningar ska Du klicka här.

Centerns motion om att avskffa PUL, debatterad den 29 mars 2001

Riksdagsdebatten och beslut om PUL-ändringar den 25 November 1999

Regeringens förslag till ny personuppgiftslag 1998

Konstitutionsutskottet om förslaget till ny personuppgiftslag 1998

Debatten i riksdagen den 14 april 1998 om personuppgiftslagen

Folkpartiets motion om annan utformning av PUL 1998

Lagtexten efter ändring år 2006

PUL vara bara början...

Folkpartistisk riksdagsman ville stänga passregistret - och fick stöd hos regeringen

Moderaterna vill stoppa "missbruk" av offentlighetsprincipen - och väntar på stöd

EU-länkar

European Commission on Data protection


______________________________________

Denna sida ingår i projektet
"Personuppgiftslagen och yttrandefriheten",
producerat i juni 1998 av Christoph Andersson och Susanne Bertman
Examensarbete i "Global electronic journalism", 20 poäng,
Södertörns högskola i samarbete med JMK, Stockholms universitet
Uppdaterad i juni 2006
http://www.pul.nu