www.
pul.nu

om yttrandefrihet
och integritet
på Internet

TILL FÖRSTASIDAN
Datainspektionen
uppgiven - efter
10 år med PUL

Debatt
Introduktion
Så växte PUL fram

Riksdagsbeslutet
Lagtexten
Länkar

Temasidor

Avlyssning
Följden för facket

Kommunernas strid
Fallet Gällivare

Ansvarig utgivare:
Christoph Andersson
Europa reporter AB
Box 49 053
100 28 Stockholm
Telefon/fax:
0046-8-190907

Redaktion:
Christoph Andersson
Susanne Bertman

Allt material på
denna webbplats skyddas
av upphovsrättslagen.
Upphovs- och
förfoganderätten
tillhör respektive upphovsman ©

Uppdaterad
09-03-15